Nadační fond MY TREES pořádá ONLINE VÝTVARNOU SOUTĚŽ: TO JE MOJE ZEMĚ 

Komu je soutěž určena?

Soutěže se mohou účastnit děti z Evropy ve věkových kategoriích:

 • Předškoláci do 5 let

 • Žáci I. stupně 6–10 let
 • Žáci II. stupně 11–16 let

Jaká jsou témata?

Představ tvou zemi/stát. Komu? Dětem v Kolumbii, konkrétně ve Vichadě, jednom z distriktů Kolumbie. Představení je možné v podobě tradičních malířských či grafických technik, ale i audiovizuálně.

Jak se do soutěže přihlásím?

Přihlaste se do facebookové skupiny s názvem Nadační fond MY TREES: To je moje země. Přijetím do skupiny se stáváte jejími členy a účastníky soutěže. Pro úspěšné přijetí do skupiny je nutno vyplnit všechny odpovědi na otázky, které se objeví při žádosti o přijetí.

Jak odeslat práce dětí?

V záložce multimédia jsou alba s názvy kategorií. V příslušném albu přidejte práce s uvedením jména a příjmení a věku soutěžícího. Pokud půjde o fotografie výtvarných prací určených pro soutěž, pak musí být v dostatečné kvalitě bez rušivého pozadí. V případě videí postupujte totožně. Po přijetí prací budou pořadatelem jednotlivým pracím přidělena pořadová čísla. Tato čísla nemají žádný vliv na konečné umístění soutěžících.

Složení poroty

Luboš Opálecký

Aktivní výtvarník, malíř, absolvent SSUPŠ Zámeček Plzeň.

Karolína Klimešová

Akademická malířka a pedagožka na střední výtvarné škole.

Mgr. Dana Raunerová

Pedagožka, spisovatelka, výtvarnice, ale především žena s velkým srdce a nespoutanou energii. Tvorbu naleznete na www.raunerova.cz.

Adam Kolařík

Výtvarník – autor obrazů pro duši, cestovatel a muž s duší bohéma. Více na facebook.com/hulandan.

Karel Míšek

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Františka Muziky. V letech 1971–1973 studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě u prof. Henryka Tomaszewského. Zabývá se plakátovou tvorbou, grafickým designem a vizuální komunikací.

Alice Pokorná

Malířka, studentka Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara pod Západočeskou univerzitou a vyučující výtvarného oboru ZUŠ Kralovice.

Termíny

 • Termín vyhlášení: 16.01.2022

 • Uzávěrky soutěže: 30.06.2022

 • Vyhodnocení prací: 04.07.–12.07.2022

 • Vyhlášení výsledků: 15.07.2022

Jak odeslat práce dětí?

V záložce multimédia jsou alba s názvy kategorií. V příslušném albu přidejte práce s uvedením jména a příjmení a věku soutěžícího. Pokud půjde o fotografie výtvarných prací určených pro soutěž, pak musí být v dostatečné kvalitě bez rušivého pozadí. V případě videí postupujte totožně. Po přijetí prací budou pořadatelem jednotlivým pracím přidělena pořadová čísla. Tato čísla nemají žádný vliv na konečné umístění soutěžících.

Ceny

Odměna třem autorům prací vybraných odbornou porotou na první tři pozice:

I. místo

 • Diplom
 • Výtvarné potřeby ve výši 700 Kč

 • Brož a klíčenka MY TREES
 • Zasazený strom MY TREES

II. místo

 • Diplom
 • Výtvarné potřeby ve výši 500 Kč

 • Brož a klíčenka MY TREES
 • Zasazený strom MY TREES

III. místo

 • Diplom
 • Výtvarné potřeby ve výši 300 Kč

 • Brož a klíčenka MY TREES
 • Zasazený strom MY TREES

Cena veřejnosti

 • Diplom
 • Brož a klíčenka MY TREES
 • Zasazený strom MY TREES

Organizátor si vyhrazuje právo přijaté práce v jejich originální podobě, popř. jejich fotografické záznamy, tisky či videozáznamy využít v rámci prezentace online – tedy v rámci prezentace formou komponovaného videozáznamu pro účely užití přímo v Kolumbii.

Těšíme se na Vaše práce. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, pak neváhejte a pište na adresu Nadačního fondu MY TREES, info@mytrees.global.

MĚNIT SVĚT MŮŽEŠ I TY

Sami to nezvládneme. Potřebujeme Tě! S tvou pomocí totiž stromů zasadíme mnohem víc. Strom můžeš buď darovat, anebo ho rovnou jako dobrovolník zasadit.

Přilož ruku k sázení
Daruj strom